Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Ubezpieczenie zdrowotne – co oferuje nam ZUS, a co prywatni ubezpieczyciele?

Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka, o czym świadczy duża ilość ubezpieczeń, których przedmiotem jest zdrowie. Prawie każdy z nas objęty jest publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym, które niestety często nie spełnia naszych oczekiwań. Czym jest prywatna polisa zdrowotna i w jakich sytuacjach może nam się przydać?

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce

Rynek ubezpieczeniowy w naszym kraju dzieli się ogólnie na publiczny oraz prywatny. Na pierwszym z nich w roli ubezpieczyciela występuje ZUS, natomiast na drugim prywatne instytucje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia z ZUS-u mają zazwyczaj charakter obligatoryjny, natomiast prywatne polisy dobrowolny.

Polska jest krajem, w którym zapotrzebowanie na prywatne usługi ubezpieczeniowe jest stosunkowo niewielkie w porównaniu z innymi mocno rozwiniętymi państwami. Polacy wykazują niechęć wobec zawierania nowych umów, co dotyczy nie tylko ubezpieczeń, ale też wielu innych produktów. Długie umowy kojarzą się nam z ukrytymi kruczkami prawnymi, a sama wizyta w siedzibie firmy ze stratą czasu. Czy to dobre podejście? Niekoniecznie. Panująca na rynku ubezpieczeniowym konkurencyjność powoduje, że firmy stawiają klienta i jego potrzeby na pierwszym miejscu. Obecnie agenci ubezpieczeniowi oferują nam produkty dopasowane do zindywidualizowanych wymagań oraz udzielają szczegółowych informacji dotyczących treści umowy. Coraz więcej ubezpieczycieli umożliwia również zawieranie umów przez Internet, co świetnie sprawdza się w dobie pandemii koronawirusa.

Ubezpieczenie zdrowotne w ZUS

Ubezpieczenie zdrowotne oferowane przez ZUS jest obowiązkową formą ubezpieczenia, w której ochroną objęte zostaje zdrowie człowieka. Ten rodzaj ubezpieczenia przysługuje każdej osobie, która ma opłaconą tzw. składkę zdrowotną. Płatnikiem niniejszej składki w przypadku zakładu pracy jest pracodawca i pracownik. Osoba zatrudniona może zgłosić do ubezpieczenia swoich członków rodziny, np. współmałżonka i dzieci. Ubezpieczeniu zdrowotnemu z ZUSu podlegają także uczniowie oraz bezrobotni, jeśli odpowiednie instytucje płacą na nich składki.

Mogłoby się wydawać, że państwowe ubezpieczenie zdrowotne jest świetnym rozwiązaniem – pracujemy, uczymy się i nie musimy zaprzątać sobie głowy comiesięcznymi wpłatami. Teoretycznie w każdej chwili możemy skorzystać w publicznych placówek służby zdrowia, jednak w praktyce sytuacja znacznie odbiega od przyjętych przez rząd założeń. W przypadku zachorowania ciężko liczyć na szybką pomoc lekarza czy dostanie się do szpitala. Wiele chorób wymaga możliwe jak najszybszej interwencji lekarskiej, czego placówki NFZ nie są w stanie zagwarantować. Duża część pacjentów korzystających z publicznych przychodni czy szpitali narzeka na niski standard niniejszych placówek oraz niewystarczającą jakość oferowanych usług.

Ubezpieczenie zdrowotne dobrowolne

Ubezpieczenie zdrowotne prywatne jest osobowym ubezpieczeniem dobrowolnym, gdzie w roli ubezpieczyciela występuje wybrana firma ubezpieczeniowa. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia z ZUS-u, jego przedmiotem jest zdrowie osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie zdrowotne prywatne posiada kilka fundamentalnych zalet, które powodują, że jest ono zdecydowanie bardziej atrakcyjne niż ubezpieczenie publiczne.

Dostęp do najlepszych placówek medycznych

W ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego mamy możliwość korzystania z renomowanych przychodni, szpitali i lecznic. Nie musimy czekać w kolejkach i martwić się o jakość usługi.

Dobrowolność

Jako konsumenci posiadamy pełne prawo do decydowania o wyborze firmy ubezpieczeniowej i produktach, które będą adekwatne do naszych potrzeb.

Dodatkowe umowy w korzystnych cenach

Podmioty ubezpieczeniowe często oferują swoim obecnym klientom dodatkowe umowy pozwalające na rozszerzenie ochrony prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w niższych cenach niż w tabeli opłat.

Szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie z ZUS-u gwarantuje tylko dostęp do opieki medycznej NFZ, natomiast przy prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym możemy liczyć na wypłatę świadczenia, która zapobiegnie pogorszeniu się statusu materialnego naszego i naszej rodziny w razie choroby.