Kontakt z redakcją:

Dawid Brzeziński
[email protected]
tel. 796 521 531

Kontakt w sprawie reklamy: [email protected]
lub https://premiumeo.pl

Właścicielem portalu ślubnego
menmeet.pl jest:
F.H.U. Dawid Brzeziński
ul. Lubuska 4/57
40-219 Katowice

Kiedy mediację można uznać za zakończoną?

Postępowanie mediacyjne to złożony proces, podczas którego skłócone strony mogą wspólnie dojść do kompromisu. Właśnie dlatego wiele osób decyduje się na mediację, tak by nie dopuścić do rozprawy sądowej. Podczas mediacji można wypracować rozwiązanie, z którego będzie zadowolona jedna i druga strona sporu. Wyjaśnimy więc, czym jest mediacja i w jakich okolicznościach postępowanie mediacyjne zostaje uznane za zakończone.

Czym jest mediacja?

Mediacja to najłagodniejsza forma rozwiązywania sporów. W trakcie postępowania mediacyjnego strony konfliktu samodzielnie dochodzą do obopólnie korzystnego rozwiązania, opierając się na doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościach osoby bezstronnej – mediatora. Rozstrzygnięcie sporu zależy wyłącznie od woli samych uczestników mediacji. Mediator nie wskazuje rozwiązania, może jedynie ukierunkować rozmowę na odpowiedni tor, ale powinien to zrobić w taki sposób, by strony konfliktu same zrozumiały i doszły do porozumienia. Nie jest to łatwe zadanie, ale rola mediatora właśnie na tym polega – uświadamiać, pośredniczyć w rozmowie, zapewniać poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas spotkań. Główna różnica między mediacją a innymi metodami rozwiązywania konfliktów polega na tym, że nie wymaga ona udziału organów państwowych.

Kiedy mediację można uznać za zakończoną?

Każda ze stron sporu może w każdej chwili wycofać się z mediacji. Musi jednak dopełnić wszelkich formalności z tym związanych. Przede wszystkim należy bezzwłocznie poinformować o tym zarówno mediatora, jak i drugą stronę sporu. Swoją decyzję należy złożyć na piśmie.

Postępowanie mediacyjne może zostać zakończone z powodu następujących okoliczności:

  1. Kiedy strony zawierają umowę o mediację – od dnia podpisania takiej umowy do jej zakończenia.
  2. Jeśli strony konfliktu nie będą potrafiły dojść do porozumienia mimo wielu rozmów, spotkań. W takiej sytuacji ważna jest opinia mediatora. Jeśli osoba wykwalifikowana w tej dziedzinie uzna, że nie ma szans na porozumienie i konieczna będzie rozprawa sądowa, postępowanie mediacyjne kończy się.
  3. Jeśli mediator stwierdzi i odpowiednio to uargumentuje (w formie pisemnego oświadczenia) brak celowości w dalszym postępowaniu mediacyjnym.
  4. Jeśli którakolwiek ze stron złoży oświadczenie skierowane do mediatora o odmowie kontynuowania postępowania mediacyjnego.
  5. Kiedy postępowanie mediacyjne wygaśnie.

Powodów jest więc sporo i często dochodzi do takich sytuacji, niemniej mediatorzy zawsze robią wszystko, by do takich okoliczności nie dochodziło. Wiąże się to z dodatkowymi formalnościami, zwrotami kosztów mediacji itp. Przede wszystkim jednak nie dochodzi do rozwiązania problemu i sprawa w wielu przypadkach jest kierowana do sądu, co wiąże się z dodatkowym stresem i strachem przed rozprawą sądową.

Płatność i zwrot kosztów mediacji

Zapłata za usługi i zwrot kosztów mediatora dokonują strony w równych częściach w wysokości określonej w umowie o mediację. Każda ze stron ponosi własne koszty udziału w postępowaniu mediacyjnym. Są to opłaty m.in. za obsługę prawną, biegłych itp. Jeżeli mediacja zostanie zakończona przed zawarciem ugody, mediatorowi przysługuje wynagrodzenie za świadczone usługi.